dng

Bildiri Özet Gönderimi

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
15. RADYOTEKNOLOJİ Kongresi ve Eğitim Seminerleri
19-23 Ekim 2020, Antalya - Maritim Pine Beach Hotel

Konferansa bilimsel olarak gönderilen her çalışma bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve kabul edilen çalışmalar belirtilen tarihte konferans sitesinden duyurulacaktır.Bilim kurulu tarafından Kabul edilen tüm çalışmaların özetleri konferans özet kitabında yayınlanacaktır. Konferansa gönderilecek tüm özetler yazım Formatı ve örnek özet çalışmasına uygun biçimde gönderilmek zorundadır. Her katılımcı konferansa maksimum 2 çalışma gönderebilir. Özetler toplamda maksimum 1000 kelime olmak zorundadır. Özet gönderiminden sonra yapılacak değişiklikler için bilimsel sekreterya ile irtibata geçebilirsiniz. Çalışmalar TÜRKÇE ve İNGLİZCE olarak gönderilebilir.

Son bildiri gönderim tarihi 5 Eylül 2020

Çalışmalar Sözlü veya Poster Sunumu Olarak Sunulabilir