dng

İletişim

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
15. RADYOTEKNOLOJİ Kongresi ve Eğitim Seminerleri
19-23 Ekim 2020, Antalya - Maritim Pine Beach Hotel

Kayıt&Konaklama, Transfer ve Sponsorluk ile ilgili yazışmalar

Organizasyon Sekreteryası

https://2018.tmrtder.org.tr/iletisim_clip_image002.jpg
Telefon: +90 312 454 0000
Faks: +90 312 454 0001
E-posta: tmrt2020@flaptour.com.tr
Adres: Birlik Mahallesi, Podgoritsa Caddesi No: 1, 06610 Çankaya – Ankara / TÜRKİYE