dng

Bilimsel Program

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
15. RADYOTEKNOLOJİ Kongresi ve Eğitim Seminerleri
19-23 Ekim 2020, Antalya - Maritim Pine Beach Hotel
  19 EKİM 2020, PAZARTESİ    
  SALON A SALON B
10:00-17:00 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı    
15:00-17:00 TMRT-DER TEMSİLCİLERİ İLE GENEL SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE 2021 HEDEFLERİ (ORTAK FİKİR ÜRETME)    
20 EKİM 2020, SALI
08:00-10:00 Kongre Kayıt    
10:00-12:00 Açılış Oturumu    
  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı    
  Açılış Konuşmaları    
  Kongre Başkanları    
  Mehmet ERKEK - (Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı)    
  Barış CAVLI - (Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Genel Müdürü)    
  Abidin TECİK - (Radyoterapi Teknikerleri Derneği Başkanı)    
  Onursal Başkanlar    
  Prof. Dr. Tuncay HAZIROLAN - (Türk Radyoloji Derneği Başkanı)    
  Prof. Dr. M. İlhan ERDEN - (Türk Manyetik Rezonans Derneği Başkanı)    
  Davetli Konuklar    
  İbrahim KARAKUŞ - (T.C.  Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanı)    
  Kemal SERDAROĞLU - (T.C. Sağlık Bakanlığı  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Dairesi Başkanı)    
  Dr. Fahrettin KOCA - (T.C. Sağlık Bakanı)    
11:30-12:00 Uzm Dty. Melike Şeyma DENİZ - Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü    
  Radyasyon ve Beslenme    
12:00-13:30 Öğle Yemeği    
13:30-15:00 1. OTURUM: Hukuk Oturumu    
  Kolaylaştırıcılar: Nezaket ÖZGÜR, Prof. Dr. M. İlhan ERDEN    
13:30-14:00 Prof. Dr. Can ÇEVİKOL - Konvansiyonel Radyolojinin Tanısal Değeri    
  İnteraktif Oturum    
14:00-14:30 Prof. Dr. Muammer Hakkı KARATAŞ - İstanbul Anadolu  Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Radyoloji Klinikleri Koordinatörü    
  Radyasyon Çalışanlarında Hukuk Gelişiminin Tarihcesi     
14.30-15:00 Av. Gürkan AKALIN - Dernek Avukatı    
  Özel Hastanelerde ve Kamu da Radyasyon Çalışanlarının Hukuksal Sorunları Mesleki Yasal ve Adli Kazanım Örnekleri    
15.00-15.30 Kahve Arası    
  2. OTURUM    
15.30-17:00 Oturum Başkanları: Müge BÖLÜKKAYA, Aydın KURAN    
15.30-15.50 Prof. Dr. Serdar KARAKÖSE - Girişimsel Radyolojide Dikkat Edilecek Hususlar    
15:50-16:10 Erkan EVEREST - Mamografide Yeni Teknolojiler Ve Fazlası (Al,Cesm Biopsi) (GE Healthcare)    
16.10-16.25 Doç. Dr. Nuran AKYURT - Tibbi Görüntülemede Sanal Gerçeklik    
16.25-16.40 Nazım ÇEVİK - Flat Panel Dedektör ve Portable Röntgen Cihazı Kullanımı    
16.40-17.00 Ahmet Fatih KOCAER - Dental Görüntülemede Yenilikler    
17:00-17:15 Aylin YORGUN - Tomosentez Mamografi Klinikteki Yeri Ve Önemi (B.S.B)    
17:15-17:30 Recep AYDIN - MR da İnme Protokolü(B.S.B)    
21 EKİM 2020, ÇARŞAMBA
08:30-10:30 2.1. OTURUM 08:00-10:00 KURS EĞİTİCİLERİ: Ceren ÖZTÜRK, Salih ŞİMŞEK
Oturum  Başkanları: Ünal ÇETİNBAŞ, Ozan TEKİN   Doz Hesaplama Kursu (BT de hasta Dozu Hesaplama)
08.30-08:45 Şenay FERAH - Kardiyak Görüntüleme ve Çekim Tekniklerinde Çalışmalar   
08:45-09:00 Hatice KARADEMİR - Dijital Panaromik Röntgenin Diş Hekimliğinde Hastaya Sağladığı Avantajlar (B.S.B)    
09:00-09:20 Dr. Türkan Uz İKİZELİ - Mamografi  Uygulamaları ve İnavasyon    
09:20-09:45 Chris LAWTON - Bristol Üniversitesi    Mr Kardiyak Görüntüleme    
09:45-10:00 Öktem Berat ÖZER  - Günlük Radyoloji Ortamında Otomatik Enjektörün Yeri    
10:00-10:30  Özgür DEMİRKILIÇ - Manyetik Rezonan Görüntülemede Yenilikler/Klinik Uygulamada Yapay Zeka (GE Healthcare)    
10:30-11:00 Kahve Arası    
11:00-12:30 2.2 İnteraktif Oturum Uluslararası Platformda Mesleki Durum    
Kolaylaştırıcılar: Barış CAVLI, Ozan TEKİN    
11:00-11:30 Dimidris KATSiFARAKiS - Dünya Radyoteknoloji Derneği  ISSRT CEO    
11:30-12:00 Janathan McNULTY - Avrupa  Radyoteknoloji Derneği  EFR Başkanı    
12:00-12:30 Chris LAWTON - Bristol Üniversitesi    
12:30-13:30 Öğle Yemeği    
13:30-15:00 2.3 İnteraktif Oturum  Radyoloji Teknikerlerinin  Lisans Eğitimi Gerekliliği Ve Özlük Hakları     
Kolaylaştırıcılar: Barış CAVLI, Nuran AKYURT    
13:30-14:00 Prof. Dr. Tuncay HAZIROLAN - Türk Radyoloji Derneği Başkanı    
14:00-14:30  Prof. Dr. M. İlhan ERDEN - Türk Manyetik Rezonans Derneği Başkanı    
14:30-15:00  Mehmet ERKEK - Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı    
15:00-15:20 Kahve Arası    
15:20-17:30 2.4. Oturum  MRI /BT Oturumu    
Oturum Başkanları: Volkan GÖRGÜ, Nazım TOPÇU    
15.20-15-45 Ali Can EFE - MR da Derin Öğrenme ve Yüksek Çözünürlük Çağı    
15-45-16:10 Mahmut UR - BT Güncel Yenilikler    
16:10-16:30 Müge BÖLÜKKAYA - Kontrast Madde Kullanımı    
16:30-16:45 Huriye DEDE - Ülkemizde Geçmişten Günümüze Radyolojik Görüntüleme (B.S.B)    
16:45-17:00 Serap AKYÜZ  - Radyolojide Medikal Malpraktis (B.S.B)    
17:00-17:30 Bilimsel Sözlü Bildiriler    
22 EKİM 2020, PERŞEMBE
  3.1 OTURUM 08:00-10:00 KURS EĞİTİCİLERİ: Ceren ÖZTÜRK, Salih ŞİMŞEK
  Oturum Başkanları: Müge BÖLÜKKAYA, Onur YILDIRIM   Doz Hesaplama Kursu (BT de hasta Dozu Hesaplama)
08:30-09:10 Bilimsel Sözlü Bildiriler    
09:10-09:35 Tuğrul İNALTUN - MRI Tanıdan Tedaviye    
09:35-10:00 Murat KARAKOÇ - BT de Çekim Sonrası Analizlerde Radyoteknolojistin Rolü (GE Healthcare)    
10:00-10:20 Uğur TEZCAN  - Serviste Operasyonel Mükemmeliyet (GE Healthcare)    
10.20-10.30 Bilimsel Sözlü Bildiri    
10:30-11:00 Kahve Arası    
11:00-12:30 3.2. Oturum: Tıbbi Görüntülemelerde Genel Uygulamalar    
Kolaylaştırıcılar: Aydın KURAN, Tevfik YİĞİT    
  Şamil Osman GÜRDAL - (Radkor) Kişisel Dozimetrelerde Yeni Uygulamalar    
  Emine BULUR - Hasta Dozu Hesaplama Türkiye Atom Enerji Kurumu    
  Hatice  YİĞEN - Kişisel Korucudonanım Yönetmeliği (Oley)    
  Salih ŞİMŞEK - Radyoloji Kliniklerinde Isg Uygulamaları    
12:30-13:30 Öğle Yemeği    
13:30-15:00 3.3. Oturum: Tetkik Yoğunluğu    
Kolaylaştırıcılar: Mehmet ERKEK, Hasan CANTÜRK    
13:30-14:00 Ali AVCI - Yapay Zeka - MRI Tanıdan Tedaviye    
  İnteraktif Oturum    
14:00-15:00 İbrahim KARAKUŞ - Tetkik Yoğunluğu Önleme  - SB Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı    
  Ural KOÇ - Tetkik Yoğunluğu Çözüm Önerileri  - SB Tetkik Yoğunluğu Daire Başkanlığı    
15:00-15:20 Kahve Arası    
15:20-17:30 3.4. OTURUM    
Oturum Başkanları: Nihat GÜMÜŞ, Hakan KUTLU    
15:20-15:40 Emrah KURNAZ - Bilgisayarlı Tomografide Derin Öğrenme Spektral Görüntüleme    
15:40-16:00 Prof. Dr. Kemal Osman Memikoğlu - Radyoloji Departmanlarında Enfeksiyon Kontrolü Bulaşıcı Hastalıklar (Guerbet)    
16:00-16:15 Şükrü DOĞAN - Emre OĞUZ - Pet MR da Korunma ve Güvenlik    
16:15:16:30 Cihan GÜVEN - Girşimsel Nöröradyolojide Hasta Hazırlığı ve Teknikerlik    
16:30-17:30 Bilimsel Sözlü Bildiriler    
23 EKİM 2020, CUMA
09:00-10:30 4.1 OTURUM  08:00-10:00 KURS EĞİTİCİLERİ: Ceren ÖZTÜRK, Salih ŞİMŞEK
  Oturum Başkanları: Emre OĞUZ, Şükrü DOĞAN   Doz Hesaplama Kursu (BT de hasta Dozu Hesaplama)
09:00-09:30 Bilimsel Sözlü Sunumlar    
09.30-09:45 Selçuk KIRAÇ - Kardiyak MRI    
09:45-10:15 Onur YILDIRIM - Ketem Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar    
10:15-10:30 Tahsin KUŞ - Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Akut veya Kronik Serebral İskemi Saptanan Olgularda
İntrakranial Arteriyel Yapıların Damar Duvarı İncelemesi (Vessel Wall Imaging)
   
10:30-11:00 Kahve Arası    
11:00-12:30 4.2 OTURUM    
Oturum Başkanları:  Mehmet ERKEK, Barış CAVLI    
11:00-11:30 Bilimsel Sözlü Sunumlar    
11:30-11:45 Sevtap TAŞDELEN - Kontrastlı Mamografi    
11:45-12:00 Tuğçe KIRAÇ - Nörografi MRI     
12:00-12:30 Nezaket ÖZGÜR - Kongre Değerlendirme Raporu 12:00 SINAV
12:30-13:00 Kapanış  Dilek ve Temenniler