dng

Yayın Kurulu

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
15. RADYOTEKNOLOJİ Kongresi ve Eğitim Seminerleri
19-23 Ekim 2020, Antalya - Maritim Pine Beach Hotel

Değerli Katılımcılar;

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) tarafından düzenlenen yıllık kongrelerin, radyoloji camiasında yarattığı pozitif izlenimin ve özellikle de radyoloji teknikerlerimizin bilimsel çalışmalara olan ilgisi ve bu çalışmaları kongremizde başarılı bir şekilde sunma gayretinin bizleri fevkalade mutlu ettiğini belirtmek isterim. Ülkemizde Radyolojiye ait Multi-Disipliner havanın emin adımlarla oluşmaya başladığını ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) olarak her geçen yıl, bilimsel anlamda gücümüze güç katarak ilerlediğimizi sonuna kadar hissetmekteyiz. Bu gücü şüphesiz siz değerli katılımcılarımızın ve paydaşlarımızın inancı ve motivasyonundan almaktayız. Son üç kongremizde sizler tarafından hazırlanan ve sunulan sözlü sunum ve poster sunum gibi çalışmaların makaleleri, Türkiye Klinikleri Yayın Grubu bünyesinde Radyoloji Dergisi özel sayısında tam metin olarak yayınlandı. Gerek uluslararası ölçekte bizlere çok değerli katkılar yapan Hakem Kurulumuza gerekse de birbirinde değerli çalışmaları tam metin makale haline getiren değerli yazarlarımıza sonsuz teşekkürler. 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki olağanüstü verimli geçen üç kongremizden sonra, bu yıl kongremizin kapsayıcılığı da çok büyük ölçekte artmış ve tanısal işlemlerin yanına tedavi işlemlerinin de konulacağı harika bir kongre konsepti sizler için hazırlanmıştır. Bilimsel heyecan ve motivasyonun yayılan etkisi ile, bu yıl kongremizin çok daha farklı ve kayda değer ölçüde geniş bir bilimsel spektrumu kapsayacağından hiç şüphemiz yok.

Bu yıl da; Poster ve Sözlü sunum olarak sunulmak üzere özet şeklinde göndereceğiniz Bilimsel çalışmalarınızı sunma imkanını bulacağınız ve sunduğunuz bilimsel çalışmaların makalelerini, gerçekleşecek hakem sürecinden sonra SCI ve Uluslar arası Alan endekslerinde kapsamında taranan dergilerde yayınlanacağını belirtmek isterim.

Sadece Radyolojinin konuşulduğu, yüzlerce meslektaşın birbirlerini tanıma ve çalışmalarını dinleme fırsatı bulduğu, bilimin ön planda olduğu, dolu dolu geçecek bir kongre için sizleri 15. Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerlerine bilimsel çalışma göndermeye davet ediyorum.

Antalya'da görüşmek üzere

Doç. Dr. Hüseyin Ozan TEKİN

International Society of Radiographers and Radiation Technologists (ISRRT) Avrupa Eğitim Direktörü
Üsküdar Üniversitesi SHMYO Müdürü

TMRT-Der adına Yayın Kurulu BaşkanıYAYIN KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Hüseyin Ozan TEKİN